پژک صفري
پژک صفري
سکوت4+
4 Comments:
���� ��� ���
���� ����� ���ی ����� 2 ���� �� �����ی ����� ������� ��ی�
ǐ� ��� ���ی ��� �� ���� ���� Ȑ���
� ���� ��

کامنت قبلی ام چرا اینجوری آمد؟

سلام پژک جان
دوست داشتم برای شماره 2 نشريه از غزلهای زيبايت استفاده کنیم
اگر لطف کردی غزل را برايم کامنت بگذار
يا ايميل کن

سلام اصلا معلوم نیست کجایی زیر آبی میری؟

Home- Email- RSS