پژک صفري
پژک صفري
جن جنس والناس ...
کسی که کسی نیست
مرا تحریک می‌کند که بیایم
آب و
خراب خواب و خیالش باشم
مالش باشم
آتش بزند به من
و
هندوانه ابوجهل بکارد
در جای خالی‌ام
من و کسی که نیست
دو کلمه از جمله‌ی شماییم
که در همین نزدیکی‌ها
از حال رفته‌ایم
به جهنم!
3+
3 Comments:
Anonymous رضا said...
سلام بی وفا ...

درود بر شما

با مهر و دوستي

میخوانم. می خوانیم ؟

Home- Email- RSS