پژک صفري
پژک صفري
ترانه برای تو که آدم نیستی؛ فرشته‌ای!
کر ِ کر ِ کرتیم
جون ِ تو پکرتیم
اگه بگی سه سوته
خر ِ خر ِ خرتیم !
... ادامه دارد
2+
2 Comments:
Anonymous رامین said...
به روزم و منتظرتو دوست عزیز ! با مطالبی تازه وشعر :

1- انجمن رهیاد در شیراز با یک قفل صد منی جوشکاری شد ....

2- جشنواره یار دبستانی من مخصوص دانش آموزان با همبر دوبل در شیراز

3- مطلب کوچکی در مورد دوستم سید مهدی موسوی بدون نوشابه

4- معرفی چند شاعر دانش آموز پا به ماه شیرازی

5- مثنوی نسبتن بلندی از خودم

امشب از درد تو سر را به خیابان زده ام
بس که عاشق شده ام دست به آبان زده ام ....

منتظرت می مان

بعد یک سال بغض...
با «اگر شبی از شب های زمستان مسافری...» به روزم
.
.
به یاد «مرد بي وطن»
به یاد دوست و استاد سفر کرده:
........................................ «دکتر سید مهدی موسوی»
.
.
داستان خرس هاي پاندا به روايت يك ساكسيفونيست که دوست دختری در فرانکفورت داشت
با چندین شعر جدید که قبلا نخوانده اید
آه پدر،پدر، مادر تو را در گنجه آويزان كرده...
با حرفهایی صریح و بی پرده درباره جشنواره های «میبد» و «تبریز»
.
.
صندلي كنار پنجره بگذاريم و بنشينيم و ...
با خبر چاپ:
...................سومین شماره نشریه همین فردا بود
با لینک هایی از جشنواره های مختلف
با لینک شعرها و داستانهایی توپ از بچه های غزل پست مدرن و کارگاه
اعترافات يك سارق مادرزاد...
.
.
و با 27 لینک
فقط 27 لینک
تقدیم به:....
با یک سال نه! با 22 سال بغض به روزم

Home- Email- RSS