پژک صفري
پژک صفري
خاموشی
نمانده فاصله‌ای تا فراموشی
1+
1 Comments:
Anonymous رفعت جو said...
سلام
رفتی جای خنک ما را رها کردی در این آتش

Home- Email- RSS