پژک صفري
پژک صفري
ما
دور از چشم خدا خودش در غم ماست
شیطان من و شما همین آدم ماست
تا مرده‌ی زنده‌ی خودیم و برعکس
ماییم که مرگ و زندگی هر دم ماست
2+
2 Comments:
Anonymous ابراهیمی said...
امانت دادیم

Anonymous ل.م said...
بابا وقتی آپ می‌کنی خبر بده!

Home- Email- RSS