پژک صفري
پژک صفري
یادم باشد...
یادم باشد که آب را گل نکنم

با دیدن خود خیال باطل نکنم

حالا که مرا شکسته می‌خواهد دوست

یادم باشد که باز دل دل نکنم
0+
Home- Email- RSS