پژک صفري
پژک صفري
بی‌قراری
سلامٌ علی دل، سلامٌ علی غم

سلامٌ الا عشق، ای اسم اعظم!

سلامٌ الا آل اکنون، سلامٌ!

علی ماه، ای ماه، ماه محرّم!

سلامٌ الا قلب‌های شکسته!

سلامٌ الا اشک و اندوه و ماتم!

الا فرصت بی‌قراری سلامٌ!

الا چهره‌های غم‌‌آلودِ در هم!

گل مهر پژمرد، احساس افسرد،

 مرامِ وفا مُرد، در موسم سمّ!

دل آب شد سنگ در سور شیطان

دل سنگ شد آب در سوگ آدم

بنالید؛ خوش نیست حالی مگر با

غم حضرت عشق - صلّ و سلّم!

الا صدق ای صدق آیات قرآن!

الا نور ای نور چشمان خاتم!

سلامٌ الا ابنِ باران سلامٌ

الا آل کوثر، الا اهل زمزم؛

که با نیزه و تیر و شمشیر و آتش

شما را رسیدند از زیر و از بم!

الا میهمانی که شش ماهه‌ات را

ندادند یک جرعه‌ی آب را هم!

الا قبله‌ی آب‌ها، ساقی دل!

هنوزاهنوزِ  مُوالات و مَرهم!

الا خون بر خاک جاری سلامٌ!

الا پیکر چاک چاک مکرّم!

سلامٌ الا خیمه‌های در آتش

که بودید گلخانه‌ی آل شبنم!

الا سرو، ای شعله‌واری که حق خواست

تو را سبز در بین گل‌های مریم!

الا خیل سرهای بر نی که تا هست

سرافراز هستید در هر دو عالم!

الا صبح تا ظهر تا عصر روزی

که شد پشت هفت آسمان خدا خم!

سلامٌ الا رنج‌های اسیری!

الا بانوی داغ‌های دمادم!

زمین و زمان ماند در کربلا و

تن عرش لرزید، قدر مسلّم

دلی نیست جز با حضور شما سبز

شما ای شما با گل سرخ محرم!

بهشت است هر گوشه‌ی چشم‌هاتان

بدون شما چیست دنیا؟ جهنّم

سلامٌ الا اهل بیت تبسّم!

سلامٌ الا جمعِ آیات محکم!
0+
Home- Email- RSS