پژک صفري
پژک صفري
اعتراف
تو را هیچ‌گاه تمام‌  قد

ندیده‌ام

     ای فرشته‌ی تاریکی

و می‌دانم در پای تو

خواهم مرد!
0+
Home- Email- RSS